Varför?

vår berättelse

Johannelunds bibelskola vill erbjuda människor från olika bakgrund och olika åldrar att stanna upp, fördjupas i bibelkunskap, teologi och praktik och gå vidare, förändrade.
Hösten 1970 började en ny epok i Uppsala. Då öppnades dörrarna för en ny bibelskola på Johannelund. Bibelskola grundades med tre syften. För det första att man redan år 1970 såg hur kunskapen i Bibeln och kristen tro minskade dramatiskt. För det andra att ge människor ett kristet andrum för vila och återhämtning. Bibelskolan gav en plats för begrundandet av Guds kärlek i Kristus. Det tredje syftet var att ge människor möjlighet att uppleva att Kristus talar till dem i Bibeln och vi utrustas med Andens nådegåvor. Bibelskolan skulle vara en plats för ett personligt och levande möte med Jesus i hans ord och i gemenskap med andra. Dessa tre syften är fortfarande aktuella och samma uppmaning till bön för bibelskolan gäller nu såväl som för ett halvt sekel sedan:

”Att bibelskolan på Johannelund får ge många kristna i vårt land kunskap, kärlek och kraftutrustning till ett tjänande kristenliv i Kristi kyrka.” ur Budbäraren dec.1970

”Lärarna är kompetenta och samtalsklimatet är gott. Man får ha olika åsikter och vi har spännande samtal om högt och lågt.”

Bibelskolestudent, 2022