Vad?

utbildningen

 

retreat & missionsresa

Utbildningen

Undervisningen är uppdelad i fyra huvudområden.

Bibelundervisning är pulsen i bibelskolan och består av kurser i Gamla respektive Nya testamentet.
Teologiundervisning innehåller kurser om kyrkans tro och liv.
Apologetik hjälper oss se på vilka grunder den kristna tron vilar.
Praktik är en viktig del av bibelskolåret. Genom att göra praktik i en kyrkas- eller kristen organisations verksamhet får du varje vecka chans att leva det du lär.

Johannelunds bibelskola erbjuder kreativ pedagogik för att möta olika inlärningsstilar. Schematekniskt ligger den teoretiska undervisningen på förmiddagarna och praktiken på eftermiddagar/kvällar.

Skolans bibliotek finns tillgängligt och är en rik källa till fördjupad kunskap och inspiration. Kunnig bibliotekspersonal finns på plats för att guida i det omfattande biblioteket.

retreat & missionsresa

Undervisningen på bibelskolan är kostnadsfri. En allmän avgift på 4500 kr (eller ”500 kr/mån”) tas ut för att täcka kostnader för bland annat gemensamma lägerdagar, studiematerial och diverse studiebesök. Kostnader för böcker, skrivmaterial, kopiering ingår inte i avgiften. Under hösten planeras en kortare retreat i Sverige, vilket ingår i avgiften. Till vårterminen planeras en veckolång resa till England där vi besöker olika kristna organisationer i London, Oxford och på L’Abri. Resan görs till ett självkostnadspris och ska inte överstiga 10.000 kr per deltagare. Som alternativ till resan kan man göra praktik i en FÖRSAMLING.